Fastighetsförvaltning – Affärsmässiga ansvaret för fastigheterna

Att jobba som fastighetsförvaltare innebär att man har det övergripande affärsmässiga ansvaret för de fastigheter man har ansvar för. Det gäller därmed att arbeta mot fastighetsägaren och förvalta fastigheten utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt se til att gällande lagar följs med exempelvis OVK och andra myndighetskontroller. Men man arbetar även mot de som bor eller arbetar i fastigheterna (hyresgästerna) för att de ska vara nöjda med sitt boende och omgivningen.

Det är inte ovanligt att fastighetsförvaltning innebär att man har ansvar över en större grupp som bland annat arbetar med fastighetsskötsel, ekonomi och annan förvaltning.

Smal och specialiserad – eller övergripande ansvar

Beroende på vilka fastigheter som förvaltas ser arbetet relativt olika ut för fastighetsförvaltaren. Det kan, som nämns ovan, vara att personen har det övergripande ansvaret för hela den fastighetsförvaltning som sker. Men det kan även innebära att man är specialiserad inom ett visst område så som teknisk förvaltning eller ekonomisk takläggning.