Planering av takläggare underlättar för fastighetsägaren

En fastighetsägare måste ha kontroll på allt från ekonomisk administration till underhållsplaner och hur brandsäkerheten upprätthålls. Ett alternativ är att inte ha koll på detta alls utan låta ett företag ta hand om hela förvaltningen. På så vis kan man lägga fokus på det arbete man har bäst kompetens för och låta proffs ta hand om förvaltningen. Inom planering och fastighetsförvaltning finns exempelvis följande tjänster att köpa in hjälp för:

Underhållsplanen – I en underhållsplan går det att se vilka investeringar som förväntas uppstå på fastigheten inom de kommande tio åren. Men det finns även en långsiktig planering på 50 år. Med god framförhållning är det lätt att avsätta pengar och skapa en långsiktig budget.

Om ett företag som erbjuder olika tjänster inom fastighetsförvaltning anlitas för en underhållsplan börjar de alltid med en grundläggande besiktning. Målet är att kartlägga vad på fastigheten som direkt behöver åtgärdas och hur resterande åtgärder kan planeras på kommande år.

Byggprojektering – Om en större renovering eller ombyggnation ska ske på en fastighet krävs planering, en del tillstånd och jämförelse av offerter. Detta är även en tjänst som kan köpas in via dessa bolag. Genom diskussion med fastighetsägaren byggs projektet upp varpå de tar över det övergripande ansvaret. En smidig tjänst framförallt för fastighetsägare som inte är vana att själva driva större projekt. Exempelvis kan det vara smidigt inom bostadsrättsföreningar när större projekt ska genomföras.

Fastighetsförvaltning – Att som fastighetsägare ha en fastighetsförvaltare att kontakta eller få hjälp av är en trygghet. Ett företag beskriver det som att fastighetsförvaltaren är fastighetsägarens ”högra hand”.

Det är fastighetsförvaltaren som kan ha ansvar för att åtgärder, kontroller och planering sker på fastigheten utifrån vad som är bäst ur ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv. De brukar även ha mycket stort nätverk med hantverkare, byggkonsulter, projektledare m.m. som kan anlitas. Det är alltså inte fastighetsförvaltaren som genomför alla åtgärder – men ser till att de blir gjorda.

Olika lösningar

Det är helt upp till fastighetsägaren hur mycket hjälp som önskas. En del väljer att betala för all teknisk- och ekonomisk förvaltning medan andra enbart tar ut vissa enstaka tjänster som beskrivs ovan. Här varierar det även mellan de företag som arbetar med fastighetsförvaltning. En del företag erbjuder enbart detta om de får ett övergripande ansvar inom ett område. Andra låter kunden ”plocka russin ur kakan” och välja exakt de tjänster som efterfrågas.

Önskas hjälp med fastighetsförvaltning? Kontakta ett par företag inom branschen och se på vilka olika lösningar de kan erbjuda innan ett företag väljs för tjänsten.

Stor prisskillnad på förvaltningen av takarbete

I en artikel i Fastighetstidningen presenteras orsaken till att fastighetsförvaltning vuxit så starkt sedan 90-talet och hur tjänsten allt mer går mot fullservice. Men de visar även på att man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening verkligen tjänar på att jämföra de olika bolagen. Prismässigt finns mycket stora skillnader.

Det var i början av 2012 som Fastighetstidningen gjorde ett reportage om den förändrade synen på fastighetsförvaltning, dess skillnad över tid och prisskillnaderna. Där visas även ett exempel där en bostadsrättsförening beställt in offerter från fem olika företag för fastighetsförvaltning. En jämförelse som visar på stor prisskillnad.

Jämförelsen handlade en bostadsrättsförening med totalt 216 lägenheter och totalt 14 000 kvm boyta. Även om det var ett antal år sedan jämförelsen genomfördes så kan den ändå visa på hur viktigt det är att ta in offerter från flera håll.

Det anbud med lägst kostnad skulle skapa en årlig kostnad på 1,04 miljoner, därefter kom 1,2 miljoner, 1,5 miljoner, 1,55 miljoner och som dyrast var alternativet på 1,75 miljoner.

Det skiljde alltså närmare 70% mellan billigaste och dyraste alternativet.

Viktigt att se på innehållet

Men att enbart be om anbud på fastighetsförvaltning och sedan välja det billigaste anbudet kan bli dyrt… Det handlar nämligen om vilken service och vilka tjänster som ingår. Det kan alltså vara värt att betala lite extra för att få komplett service mot att betala mindre och sedan behöva betala extra för vissa tillägg eller tjänster. Ingår det exempelvis service och underhåll i ett led att förebygga skador?

För att lättare kunna jämföra de olika anbuden är det viktigt att dessa lämnas utifrån Aff vilket är en färdig mall för avtal vid fastighetsförvaltning. Det är en mall som används av de allra flesta förvaltningsbolag och som 1995 togs fram för att underlätta för aktörer inom branschen att ge konkreta och tydliga anbud.

Funktionsentreprenad

En väg att gå är att välja funktionsentreprenad. Då är det inte kunden som bestämmer exakt vad som ska genomföras utan det företaget som har hand om fastighetsförvaltningen. De har ett ansvar att uppfylla vissa funktioner. Det är sedan upp till dem att hitta den bästa lösningen och sedan fakturera för detta. Ett exempel kan vara att de gemensamma tvättstugorna har fungerande maskiner, fungerande bokningssystem och så vidare. Här behöver man däremot lita på företaget att de utför de val som är bäst på lång sikt. Det finns självklart även en del nackdelar med detta val.

Som företag och bostadsrättsförening handlar det alltså inte bara om att välja aktör för sin fastighetsförvaltning utan även vilken slags förvaltning som önskas och vilka tjänster som ska ingå. Att sedan jämföra flera aktörer bör vara självklart för den kostnadsmedvetne.