Planering av takläggare underlättar för fastighetsägaren

En fastighetsägare måste ha kontroll på allt från ekonomisk administration till underhållsplaner och hur brandsäkerheten upprätthålls. Ett alternativ är att inte ha koll på detta alls utan låta ett företag ta hand om hela förvaltningen. På så vis kan man lägga fokus på det arbete man har bäst kompetens för och låta proffs ta hand om förvaltningen. Inom planering och fastighetsförvaltning finns exempelvis följande tjänster att köpa in hjälp för:

Underhållsplanen – I en underhållsplan går det att se vilka investeringar som förväntas uppstå på fastigheten inom de kommande tio åren. Men det finns även en långsiktig planering på 50 år. Med god framförhållning är det lätt att avsätta pengar och skapa en långsiktig budget.

Om ett företag som erbjuder olika tjänster inom fastighetsförvaltning anlitas för en underhållsplan börjar de alltid med en grundläggande besiktning. Målet är att kartlägga vad på fastigheten som direkt behöver åtgärdas och hur resterande åtgärder kan planeras på kommande år.

Byggprojektering – Om en större renovering eller ombyggnation ska ske på en fastighet krävs planering, en del tillstånd och jämförelse av offerter. Detta är även en tjänst som kan köpas in via dessa bolag. Genom diskussion med fastighetsägaren byggs projektet upp varpå de tar över det övergripande ansvaret. En smidig tjänst framförallt för fastighetsägare som inte är vana att själva driva större projekt. Exempelvis kan det vara smidigt inom bostadsrättsföreningar när större projekt ska genomföras.

Fastighetsförvaltning – Att som fastighetsägare ha en fastighetsförvaltare att kontakta eller få hjälp av är en trygghet. Ett företag beskriver det som att fastighetsförvaltaren är fastighetsägarens ”högra hand”.

Det är fastighetsförvaltaren som kan ha ansvar för att åtgärder, kontroller och planering sker på fastigheten utifrån vad som är bäst ur ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv. De brukar även ha mycket stort nätverk med hantverkare, byggkonsulter, projektledare m.m. som kan anlitas. Det är alltså inte fastighetsförvaltaren som genomför alla åtgärder – men ser till att de blir gjorda.

Olika lösningar

Det är helt upp till fastighetsägaren hur mycket hjälp som önskas. En del väljer att betala för all teknisk- och ekonomisk förvaltning medan andra enbart tar ut vissa enstaka tjänster som beskrivs ovan. Här varierar det även mellan de företag som arbetar med fastighetsförvaltning. En del företag erbjuder enbart detta om de får ett övergripande ansvar inom ett område. Andra låter kunden ”plocka russin ur kakan” och välja exakt de tjänster som efterfrågas.

Önskas hjälp med fastighetsförvaltning? Kontakta ett par företag inom branschen och se på vilka olika lösningar de kan erbjuda innan ett företag väljs för tjänsten.