Stor prisskillnad på förvaltningen av takarbete

I en artikel i Fastighetstidningen presenteras orsaken till att fastighetsförvaltning vuxit så starkt sedan 90-talet och hur tjänsten allt mer går mot fullservice. Men de visar även på att man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening verkligen tjänar på att jämföra de olika bolagen. Prismässigt finns mycket stora skillnader.

Det var i början av 2012 som Fastighetstidningen gjorde ett reportage om den förändrade synen på fastighetsförvaltning, dess skillnad över tid och prisskillnaderna – precis som det kan vara på igaming sajter som har casino utan svensk licens. Där visas även ett exempel där en bostadsrättsförening beställt in offerter från fem olika företag för fastighetsförvaltning. En jämförelse som visar på stor prisskillnad.

Jämförelsen handlade en bostadsrättsförening med totalt 216 lägenheter och totalt 14 000 kvm boyta. Även om det var ett antal år sedan jämförelsen genomfördes så kan den ändå visa på hur viktigt det är att ta in offerter från flera håll.

Det anbud med lägst kostnad skulle skapa en årlig kostnad på 1,04 miljoner, därefter kom 1,2 miljoner, 1,5 miljoner, 1,55 miljoner och som dyrast var alternativet på 1,75 miljoner.

Det skiljde alltså närmare 70% mellan billigaste och dyraste alternativet.

Viktigt att se på innehållet

Men att enbart be om anbud på fastighetsförvaltning och sedan välja det billigaste anbudet kan bli dyrt… Det handlar nämligen om vilken service och vilka tjänster som ingår. Det kan alltså vara värt att betala lite extra för att få komplett service mot att betala mindre och sedan behöva betala extra för vissa tillägg eller tjänster. Ingår det exempelvis service och underhåll i ett led att förebygga skador?

För att lättare kunna jämföra de olika anbuden är det viktigt att dessa lämnas utifrån Aff vilket är en färdig mall för avtal vid fastighetsförvaltning. Det är en mall som används av de allra flesta förvaltningsbolag och som 1995 togs fram för att underlätta för aktörer inom branschen att ge konkreta och tydliga anbud.

Funktionsentreprenad

En väg att gå är att välja funktionsentreprenad. Då är det inte kunden som bestämmer exakt vad som ska genomföras utan det företaget som har hand om fastighetsförvaltningen. De har ett ansvar att uppfylla vissa funktioner. Det är sedan upp till dem att hitta den bästa lösningen och sedan fakturera för detta. Ett exempel kan vara att de gemensamma tvättstugorna har fungerande maskiner, fungerande bokningssystem och så vidare. Här behöver man däremot lita på företaget att de utför de val som är bäst på lång sikt. Det finns självklart även en del nackdelar med detta val.

Som företag och bostadsrättsförening handlar det alltså inte bara om att välja aktör för sin fastighetsförvaltning utan även vilken slags förvaltning som önskas och vilka tjänster som ska ingå. Att sedan jämföra flera aktörer bör vara självklart för den kostnadsmedvetne.