Varmluft skapar säkrare svetsning av papptak

Fram till 2008 använde takläggare gasol för att svetsa samman pappfogar. Men sedan ca tio år finns en betydligt säkrare metod. Nu används varmluft och en maskin som både smälter fogarna samt pressar ihop dem.

När innovationen lanserade ansågs det vara en av de största förändringar som skett för takläggare sedan exempelvis svetspapp kom. Flera vittnade tidigt om att maskinen inte bara skapade ett säkrare arbetsmoment utan även underlättade arbetet.

Det är vid pappläggningen som det uppstår skarvar mellan de olika våderna som läggs ut. För att det ska skapas total täthet mellan dem har takläggare tidigare smält pappen med hjälp av gasol. Men att använda eld innebär alltid en förhöjd risk. Detta med tanke på att vissa tak har trä som, vid felaktigt användande av gasolen, kan ta eld.

Den nya maskinen drivs däremot av el vilket därmed tar bort behovet av gasol. Några varma svetslågor behöver därmed inte mer förekomma vilket är en trygghet för de takläggare som jobbar med taket.

Med denna nya teknik har det även skapats möjlighet till färre takläggare per projekt. När svetsning med gasol genomfördes fanns kravet på att två personer samarbetade.  Men med ett nytt arbetssätt blir det enklare och vid flera projekt kan en takläggare utföra arbetet själv. Den eldrivna maskinen kan svetsa samman ca tre meter papp på en minut.

Främst för experter

Den maskin som nu används av takläggare är inget som privatpersoner använder i någon större utsträckning. Det är fortfarande vanligare att använda en kombination av de traditionella vägarna.

Först kan man välja papptak med inbyggd klisterremsa. Därmed ”hakar” de fast i varandra när de läggs på plats. Sedan kan nubb användas för att fästa takpappen på ett korrekt ställe. Det är även något som gör att pappen hålls på plats även vid oväder eller annan påverkan.

Sista steget är att använda takmassa. Det brukar kallas för taktjära eller takasfalt men säljs även under andra namn. Ett exempel är just ”takmassa”. En tätningsmassa som är kallflytande och spacklas ut med en speciell spackelspade.

När denna tätningsmassa används är det viktigt att ytan först borstas ren från barr, smuts och annat. Därefter kan den appliceras med spackelspade eller roller. Detta beroende på hur trögflytande produkten är. Detta är även produkter som används av takläggare men genom att svetsa ihop fogarna blir det tätare snabbt. Eventuellt kan privatpersoner hyra dessa maskiner hos större företag som hyr ut maskiner och verktyg.